Vår gård ligger strax utanför Norrtälje.

Mobil till Petra 0706-79 88 99

e-mail: petrayngborn@telia.com